Aydınlatma Metni

WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla ERDEM SEPETÇİOĞLU ŞEKERLEME GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda “www.erdemsepetcioglu.com.tr “adresli web sitemizden temin edilen “Ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri” gibi kişisel verileriniz şirketin “meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olarak” hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının “c” “ç”, ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Erdem Sepetçioğlu Şekerleme Gıda San. VE Tic. A.Ş. kişisel verilerinizi yukarıda sayılan “5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi,finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizce dışarıdan hizmet alındığı durumlarda kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılara yani tedarikçilerimize aktarılması söz konusu olabilir.Yetkili Kamu Kuruluşlarınca talep edilmesi halinde Yetkili Kamu Kuruluşlarıyla, Finansal Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Banka) ve hissedarlar ile kişisel verileriniz Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Erdem Sepetçioğlu Şekerleme Gıda San. VE Tic. A.Ş. kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız, web sitemize üye olmanız veya mal/ürün almak alış-veriş yapmak maksadıyla form doldurmanız suretiyle teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Erdem Sepetçioğlu Şekerleme Gıda San. VE Tic. A.Ş. ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Erdem Sepetçioğlu Şekerleme Gıda San. VE Tic. A.Ş. İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Daha ayrıntılı bilgilere sitemizde yer alan Kişisel Veri İşleme , Saklama ve İmha Politika Metninden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Erdem Sepetçioğlu Şekerleme Gıda San. VE Tic. A.Ş. ye başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı şirketimizin Bilgi İşlem Departmanından veyahut da www.erdemsepetcioglu.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizin İnönü Mah. Eski Sanayi Sitesi No:13/D KASTAMONU adresine fiziken, posta veya noter kanalıyla, veyahut da info@erdemsepetcioglu.com.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Daha ayrıntılı bilgilere sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası metninden ulaşabilirsiniz.
Sorularınız için arayın 0 (366) 214 80 96 İnönü Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 13/D KASTAMONU
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Tamam